آیا موردی وجود دارد که وضو گرفتن پس‌ از غسل جنابت جایز باشد؟

 

 

 

بله، در سه مورد پس‌از غسل جنابت، وضو لازم است:

اول این‌که در بین غسل حدث اصغر (چیزی که وضو را باطل می‌کند) سر زند.

دوم این‌که پس از غسل، حدث اصغر سر زند.

سوم کسی که یقین به جنابت ندارد و احتیاطاً غسل کرده است.

منبع:www.askahkam.ir