سؤال :

1-اگر ماموم تکبیرالاحرام را می گوید وبه رکوع می رود اما به رکوع امام نمی رسد یا شک دارد که رسیده یا نه و البته از ابتدا اطمینان داشت که اگر به رکوع برود میرسد و حال اتفاقاً نرسیده وظیفه اش چیست ؟

2-اگر اطمینان به رسیدن نداشت نماز باطل است یا فرادی ؟

3-مأموم تکبیرالاحرام را می گوید اما امام سر از رکوع بر می دارد آیا می تواند بایستد تا امام به رکعت بعد برسد و از آنجا نماز را ادامه دهد ؟

 

 

پاسخ :

آیت الله خامنه ای :

ج1-3) اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود، امام سر از ركوع بردارد، مى‏تواند نيت فرادى كند، يا صبر كند تا امام براى ركعت بعد برخيزد و آن را ركعت اول نماز خود حساب كند و لى اگر برخاستن امام به قدرى طول بكشد كه نگويند اين شخص نماز جماعت مى‏خواند، بايد نيت فرادى نمايد.

آیت الله مکارم شیرازی :

ج1-3) اگر موقعي که امام در رکوع است به او اقتدا کند و به رکوع رود و به رکوع امام برسد نماز او صحيح است، خواه امام ذکر رکوع را گفته باشد يا نه و رکعت اول او حساب مي شود، اما اگر به رکوع امام نرسد نمازش را بطور فرادي تمام کند و بنابر احتياط واجب اعاده نمايد، همچنين اگر شک کند به رکوع امام رسيده يا نه اما اگر موقعى که امام در رکوع است اقتدا کند و پيش از آن که به اندازه رکوع خم شود امام سر از رکوع بردارد، نيت فرادى مى کند و نمازش صحيح است و اعاده ندارد.

آیت الله فاضل لنکرانی :‌

ج1و2) اگر ماموم به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام نرسد یا شک کند که به رکوع امام رسیده یانه نمازجماعت باطل است. ولى نماز به صورت فرادى صحيح است لذا آن را ركوع ركعت اول حساب كند و نماز خود را ادامه دهد هرچند احتياط مستحب اعاده اين نماز است.

اما اگر پیش از انکه به اندازه رکوع خم شود امام سر از سرکوع مى تواند نيّت فرادى كند يا صبر كند تا امام براى ركعت بعد برخيزد و آن را ركعت اوّل نماز خود حساب كند. ولى اگر برخاستنامام به قدرى طول بكشد كه نگويند اين شخص نماز جماعت مى خواند، بايد نيّت فرادى نمايد.

ج3) اگر بعد از تکبیره الاحرام و پیش از انکه برای رکوع خم شود امام سر از رکوع بردارد جماعت باطل است باید نیت فرادی کند؛ حمد وسوره را بخواند رکعت اول نمازش حساب می شود.

آیت الله وحید خراسانی : 

ج1و2) اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به مقدار ركوع خم شود و شكّ كند كه به ركوع امام رسيده يا نه ، نمازش باطل است.

اگر اوّل نماز يا اثناى حمد و سوره اقتدا كند و پيش از آن كه به ركوع رود امام سر از ركوع بردارد ، در صورتى كه در تأخير معذور باشد ، نماز و جماعت او صحيح است.

ج3) اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند ، و پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود امام سر از ركوع بردارد ، بايد با امام به سجده برود و ركعت بعد امام را ركعت اوّل خود قرار دهد ، و بنابر احتياط واجب بعد از متابعت امام بايستد ، و تكبير را به قصد قربت مطلقه ـ اعمّ از تكبيرة الاحرام و ذكر ـ بگويد.

——————————————

استفتاء از سايت مراجع عظام

منبع:www.askahkam.ir